Aantal knopen


title: "Number of buttons"


Knopen

Het aantal knopen aan je hemd. Knopen aan de manchetten worden niet meegeteld, een optionele extra knoop bovenaan ook niet.

Effect van deze optie op het patroon

Deze afbeelding toont het effect van deze optie door meerdere varianten die een andere waarde hebben voor deze optie te vervangen