Rugwijdte


title: "Across back factor"


Rugwijdte factor

Geeft controle over de breedte van je rug als een factor van je schouder tot schouder maat

Effect van deze optie op het patroon

Deze afbeelding toont het effect van deze optie door meerdere varianten die een andere waarde hebben voor deze optie te vervangen