Breedte zoom


title: "Hem width"


Breedte zoom

De breedte van de zoom.

Effect van deze optie op het patroon

Deze afbeelding toont het effect van deze optie door meerdere varianten die een andere waarde hebben voor deze optie te vervangen