Aanmelden

FreeSewing

Lengte rugsplit

Bepaalt de lengte van het rugsplit. Een lager cijfer leidt tot een korter split.