Zak


title: "Pocket"


Deze optie bepaalt of de voorzak al dan niet toegevoegd is

Wil je een zak (vooraan) of niet?

Effect van deze optie op het patroon

Deze afbeelding toont het effect van deze optie door meerdere varianten die een andere waarde hebben voor deze optie te vervangen