Capuchon inkorting


title: "Hood cutback"


Capuchon inkorting

Bepaalt hoeveel de opening van de capuchon wordt verminderd, waardoor de capuchon minder diep wordt.

Effect van deze optie op het patroon

Deze afbeelding toont het effect van deze optie door meerdere varianten die een andere waarde hebben voor deze optie te vervangen