Begin van de curve van de binnenbeennaad


title: "Start of the cross seam curve"


Controls the start of the cross seam curve.

Deze curve heeft een invloed op de hoeveelheid stof aan je bum.

Mensen met een bloemmantel zullen zich beter aanpassen door dit te verhogen. aangezien de curve later zal beginnen, en dit zal minder stoffenpooling bij de bum zijn.

Mensen met een ronde bum willen dit misschien verlagen om wat meer (horizontaal) ruimte te creëren voor hun achter.

Effect van deze optie op het patroon

This image shows the effect of this option by superimposing several variants that have a different value for this option