Aanmelden

FreeSewing

Diepte armsgat factor

Dit controleert de diepte van het armsgat, wat vervolgens de breedte van de mouwkop beïnvloedt.