Band (chest) tie ends


title: "Band (chest) tie ends"Whether you like straight or pointy ends on the tie around your chest

Effect van deze optie op het patroon

Deze afbeelding toont het effect van deze optie door meerdere varianten die een andere waarde hebben voor deze optie te vervangen