Back dart height (Bella)


title: "Back dart height (Bella)"Controls the back dart height in the underlying Bella block Bee is based on

Effect van deze optie op het patroon

Deze afbeelding toont het effect van deze optie door meerdere varianten die een andere waarde hebben voor deze optie te vervangen