Overwijdte heup


title: "Hips ease"


The hips ease option on Aaron

How much room do you want at the hips?

Whatever value you provide here will simply be added to your hips circumference measurement when drafting the garment.

Deze optie laat negatieve waarden toe.

Pas alleen negatieve waarden toe als je elastisch materiaal gebruikt en wil dat het aansluitend past. Algemene stretch moet worden geconfigureerd met de optie stretch.

Effect van deze optie op het patroon

This image shows the effect of this option by superimposing several variants that have a different value for this option