Diepte armsgat


title: "Armhole drop"


The armhole drop option on Aaron

How much to lower the armhole below the default amount.

Deze optie laat negatieve waarden toe. Deze zullen, logischerwijze, het armsgat met die waarde verhogen.

Effect van deze optie op het patroon

This image shows the effect of this option by superimposing several variants that have a different value for this option