Geschatte metingen

Om je te helpen fouten te meten tonen we een schatting van je verschillende maten naast de werkelijke waarde. Als het verschil groot wordt, zullen we daar je aandacht op vestigen.

Deze schatting is gebaseerd op je nekomtrek, dus dit zal niet worden weergegeven totdat je je nek hebt gemeten.

Dit is een moeilijk onderdeel voor ons om mee te werken.

We willen je helpen om de beste resultaten te krijgen en dat houdt ook in dat we je helpen om problemen te vinden met je afmetingen. Aan de andere kant willen we op geen enkele manier suggereren dat iemand's afmetingen verkeerd zijn.

Wij zijn een zeer omvangrijk model en een onevenredig groot deel van onze gebruikers zijn mensen die moeite hebben om kleding of patronen te vinden uit andere buitentjes. Dus aan de ene kant lijkt het er misschien op dat het verkeerd zal gaan als we afmetingen gaan vergelijken met een set van min of meer standaard afmetingen. Maar je kent je lichaam. U weet welke van uw metingen afwijken van het gemiddelde. En we wijzen erop dat ze dat wel doen, is slechts een bevestiging dat je het goed hebt gemeten. Aan de andere kant weet je dat als er iets springt waar je een redelijk gemiddelde maat hebt, je die metingen nog eens dubbel moet controleren.

Tenslotte, alhoewel we hulp proberen te geven over afmetingen zodat je fouten kan vinden, zullen we nooit iemand buitensluiten gebaseerd op maat of afmetingen. Ongeacht wat je naar ons gooit, zullen we een patroon voor je tekenen, of (onze software zal dat proberen) die uitproberen.