Herzie uw toestemmingen

Freesewing.org respecteert jouw privacy en je rechten. We passen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (EU) toe.

Onder de AVG is voor het verwerken van je persoonlijke gegevens je toestemming vereist.

Geeft je de toestemming om je profielgegevens te verwerken?
Als u deze toestemming intrekt, worden al je gegevens verwijderd. Het heeft precies hetzelfde effect als het verwijderen van je account.
Geeft je de toestemming voor je modelgegevens te verwerken?
Als u deze toestemming intrekt, verliest u toegang tot je modelgegevens en wordt de functionaliteit die ervan afhankelijk is uitgeschakeld.

Annuleren